O firmie

Spółka Solwit.eko Sp. z o.o. powstała w 2015 roku jako spin-off Solwit SA  – firmy z dużym doświadczeniem w tworzeniu i testowaniu rozwiązań informatycznych oraz w świadczeniu usług związanych z oprogramowaniem dla Klientów różnych branż. Więcej o Solwit SA: www.solwit.com Solwit.eko zatrudnia ekspertów branży odpadowej, finansowej oraz sektora samorządowego, którzy aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia i rozwoju systemu ENVIRA. Do ich zadań należy także bliska współpraca z klientami i wspieranie ich w całym procesie związanym z modelowaniem procesów, wynikającym z wdrożenia i użytkowania nowego narzędzia informatycznego. Misją firmy Solwit.eko jest wspieranie optymalizacji i bezpieczeństwa prawidłowego zagospodarowania odpadów, poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych.  

Nasi partnerzy

Zespół

PAWEŁ KALINOWSKI

Prezes Zarządu

Doświadczony manager, finansista, bankowiec i praktyk biznesowy. Od 1991 roku związany z sektorem doradztwa i konsultingu (finanse, inwestycje, fuzje i przejęcia), w 1995 roku rozpoczyna karierę w sektorze bankowym, gdzie zarządza rozwojem współpracy z klientami korporacyjnymi w największych bankach komercyjnych (między innymi Raiffeisen Bank Polska, Bank Zachodni WBK, Kredyt Bank, Alior Bank). Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnik wielu szkoleń i studiów, z których najważniejsze to: "Akademia Lidera" (ICAN Institute & Harvard Business Publishing), "Zarządzanie sprzedażą" (Mercuri International), Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw (Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów & Price Waterhouse), "Sukces dzięki ludziom" (Capgemini Polska), Program rozwoju najwyższej kadry kierowniczej BZ WBK S.A. (Pathways).

KRZYSZTOF MASZKOWSKI

Manager Projektu

Certyfikowany Project Manager (ACPM, PRINCE2 Foundation). Metodyki PMBoK, PRINCE2, AIM, ASAP, AGILE. Posiada 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi i średnimi projektami IT (produkcyjnymi, wdrożeniowymi, utrzymaniowymi). Realizował projekty w obszarach: ERP, CRM, HRMS/HCM, BI, GIS/SIP, produkcja, systemy dedykowane dla czołowych firm sektora B&A, GB&I . Pracował w czołowych firmach IT w Polsce (Computerland, Sygnity).

MAGDALENA AUGUSTIS

Dyrektor Działu Wdrożeń

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizowaniu procesów gospodarowania odpadami i wymagań ochrony środowiska w zakładzie zagospodarowania odpadów. Jest również auditorem jednostki certyfikującej systemów ISO 9001 i 14001.

IWONA ŚWIĄDER

Konsultant ds Serwisu

Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, posiadający wiedzę i praktykę w tematyce związanej z ochroną środowiska. Specjalizuje się w zakresie tematyki pozwoleń zintegrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. Ekspert z Listy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Zachodnio - Pomorskiego w obszarze wykonalności środowiskowej dla RPO WP 2007-2013.

Nasi klienci