ENVIRA.PSZOK

ENVIRA.PSZOK to nowoczesny systemem informatyczny, usprawniający zarządzanie odpadami zbieranymi
w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
ENVIRA.PSZOK
  • umożliwia rejestrację bieżących operacji i prowadzenie ewidencji odpadów
  • pozwala generować on-line wymagane prawem sprawozdania
  • umożliwia tworzenie automatycznych raportów (bieżących, miesięcznych, rocznych), niezbędnych do pracy
  • zarówno dla użytkowników (operatorów PSZOK), dla właścicieli (gmin i/lub podmiotów prywatnych) oraz dla instytucji nadzorczych i kontrolujących
  • pozwala weryfikować limity przyjęć odpadów
  • oferuje podgląd poziomu wykorzystania limitów (w aplikacji dla mieszkańców)
  • gwarantuje kontrolę nad operacjami i działalnością PSZOK